Posts

Showing posts from 2018

Inception modules

Image
Nếu bạn là một người thường xuyên cập nhật các công nghệ AI, chắc hẳn bạn đã biết rằng Google vừa công bố một mô hình với tên gọi Inception v3 với Tensorflow.     Bạn có thể sử dụng mô hình này bằng cách train lại những layer cuối tùy thuộc vào yêu cầu bài toán phân loại của bạn. Nếu bạn thực sự hứng thú với việc này, hãy xem bài hướng dẫn rất thú vị sau của Siraj Raval. Tên gọi Inception v3 trùng với tên module Inception mà nó sử dụng, với những mô hình nhỏ hơn bên trong mô hình lớn hơn. Một cấu trúc Inception giống với nó được sử dụng trong mô hình GoogleLeNet năm 2014:
    Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn về Inception modules, giải thích chi tiết hơn theo như bài báo gốc: "Going Deeper with Convolutions". Bài viết này đòi hỏi bạn phải có nền tảng hiểu biết cơ bản về mạng neural tích chập. Nếu không, chúng tôi khuyến khích bạn hãy đọc kỹ chương 9 của cuốn sách Deep Learning trước khi quay lại bài viết này. Inception modules là gì ?     Như một điều hiển…